encyclopedie

Ilustrazioa: aldaketa filosofiko-kulturala

Iluntasunetik argira: teozentrismotik antropozentrismora XVIII. mendeak “Argien Mendea” izena hartzen du. Mende honetan zerbait berriren jaiotzaren kontzientzia sortzen da, azkenik arrazoiak eta zientziak gizakia argituko dutela eta iraganeko ilunaldiak desagertzear daudela hain zuzen ere. Ilustrazioa argia ematea besterik ez da. … Continúa leyendo Ilustrazioa: aldaketa filosofiko-kulturala

Federico II gortea

Ilustrazioa: Aldaketa sozio-ekonomiko eta politikoak

Nola sortu zen munduaren ikuspegi modernoa? Immanuel Kant “mugimendu ilustratu” izenaz ezagutzen den korronte filosofikoaren ordezkarietako bat da. Mugimendu honek egungo gizarte ikuspegiaren oinarria sortu zuen (politika, erlijio, moralean). Kanten pentsamenduak eragin nabarmena izango du mundu ikuskera honetan eta baita … Continúa leyendo Ilustrazioa: Aldaketa sozio-ekonomiko eta politikoak

cadenas

Rousseau: Gizakia libre sortu, kateaturik bizi

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Ilustratua? Rousseauk zientzien aurrean zuen jarrera kritikoa Ilustrazioaren tesi nagusien aurkakoa zen, horregatik Parisko elkarteetan ez zuten ongi hartu. Hala ere Kantengan eragin handia izan zuen (Kanten etxea apaintzen zuen irudi bakarra Rousseau zen). Ilustrazioa Rousseau Arrazoimena, … Continúa leyendo Rousseau: Gizakia libre sortu, kateaturik bizi

John Locke: Liberalismo politikoa

John Locke (1632-1704) Enpiristen artean, John Locke (1632-1704) dugu politika-teorialari garrantzitsuena (Tolerantziari buruzko eskutitza, Aginte zibilari buruzko tratatuak). Liberalismo politikoaren teorialaria izan zen. Gizakiak egoera naturalean bizitza, osasuna, askatasuna eta jabetza eskubideak dituela esaten du, eta baita eskubide hauek defendatzeko … Continúa leyendo John Locke: Liberalismo politikoa

converter

Fitxategi formatuak: konbertitzeko tutoriala

Fitxategi formatuak informazioa gordetzeko moduak dira: fitxategi motaren araberakoak dira; testua, audioa, bideoa, irudiak edo aurkezpenak gordetzeko hainbat era daude -zoritxarrez-, horregatik askotan gure fitxategiaren formatua egokia ez dela eta aldatu beharko dugu. Fitxategi formatu egokia ez duzula?  “Conversor online“-k … Continúa leyendo Fitxategi formatuak: konbertitzeko tutoriala

bost bideak

Tomas Akinokoa: Jainkoaren existentziaren frogak

Izate kontingentea eta beharrezkoa (*) Aristotelesen pentsamenduari jarraituz, San Tomasentzat izatea da kontzepturik unibertsalena. Izatea gauza guztiez predika (esan) daiteke. Badiren errealitate guztietan dago, denetan aurkitzen da, eta horregatik, ez da ezerekin nahasten. Baina izate guztiak ez dira berdinak. Batzuek … Continúa leyendo Tomas Akinokoa: Jainkoaren existentziaren frogak

unibertsoan

Jainkoaren existentzia eta ideia eredugarriak

Jainkoa existitzen dela «jakiteko» bi bide daude: gnoseologikoa, ezagutzaren teorian oinarritua; eta ontologikoa, unibertsoaren izaeran oinarritua. Bide gnoseologikoan honako hau esaten da: betiereko ideia unibertsalak (mundu guztiak dituenak) ditugu. Ezin izan ditut nik sortu, ni, betierekoa izan beharrean, aldakorra eta … Continúa leyendo Jainkoaren existentzia eta ideia eredugarriak

klasikoaVSKristautasuna

Filosofia klasikoa eta kristautasuna

Zelako arazoak aurkitu zituen kristautasunak aurreko filosofiarekin bat egiteko?, beste era batera esanda: Zertan ezberdintzen dira kristautasuna eta aurreko filosofiak?, eta zertan dira berdinak? Denboraren kontzeptua: ziklikoa edo lineala Unibertsoaren sorrera: jariotasuna eta kreazionismoa Greziarrentzat berria zen kreazioaren kontzeptua kristautasunak … Continúa leyendo Filosofia klasikoa eta kristautasuna

Erlijio dotrinen arteko lehia

Erlijio dotrinen arteko lehia

Heresiak esleitzen Gizabanakoaren erlijioarekiko sentsibilitatea areagotu egiten da ziurtasuna galduta ikusten duenean, horregatik erlijio dotrina ugari sortuko dira ere: gnostizismoa, manikeismoa, arrianismoa, pelagianismoa, eta donatismoa, besteak beste, heresiak deituak izango dira kristautasunaren “irizpide zuzenetatik” kanpo geratuko direlako. II. mendeko Gnostizismo … Continúa leyendo Erlijio dotrinen arteko lehia

Eskola Helenistikoak,Neoplatonismoa eta patristica

Agustin Hiponakoa: Garai filosofikoa

Inperioaren gainbeherarekin gizabanakoa galdurik agertuko da bere bizitzaren erreferentzia puntuak galdu baititu. Bizitzaren arazoak konpondu nahian kutsu etikoa duten filosofia eskolak (estoikoak eta epikureoak); eta neoplatonismoa bezalako filosofia “mistikoak” sortuko dira.. Filosofia klasikoarekiko konparatuz Kristautasunak ikuspuntu berria suposatzen du (Jainkoaren … Continúa leyendo Agustin Hiponakoa: Garai filosofikoa